2011. október 3., hétfő

ADY ENDRE SZAVALÓVERSENY – 2011

Ady Endre Líceum Nagyvárad
410001 Moscovei utca 1 számADY ENDRE SZAVALÓVERSENY – 2011 -


A nagyváradi Ady Endre Líceum immár nyolcadik alkalommal intéz felhívást a versszerető középiskolásokhoz. A 2004-ben meghirdetett első rendezvényünk célja olyan megyeközi szavalóverseny megszervezése volt, mely méltó módon emlékezik meg Ady Endre életművéről. A szavalóversennyel olyan hagyományt teremtettünk, mely feléleszti és fenntartja a tanulókban az Ady költészete iránti érdeklődést. A diákok és felkészítő tanárok igényes munkájának köszönhetően az elmúlt évek során ez a megmérettetés a versmondók színvonalas találkozójává lett.
A nyolcadik alkalommal megtartandó verseny szervezői:
Partium Alapítvány
Ady Endre Líceum Nagyvárad

Időpont: 2011. november 18-19.
Helyszín: Nagyvárad, Ady Endre Líceum díszterme
Résztvevők: középiskolák két tagú csapatai, két kategóriában (IX-X, illetve XI-XII osztályosok)

A versenyre tizenhét megye – Arad, Beszterce-Naszód,Bihar, Brassó, Fehér, Hargita, Hunyad, Kolozs, Kovászna, Máramaros, Maros, Szatmár, Szeben, Szilágy, Temes Bukarest valamint Hajdú-Bihar verskedvelő diákjait várjuk, iskolánként két, tehát kategóriánként 1-1 diákot. A versmondóknak összesen öt Ady verset kell tudniuk könyv nélkül: két kötelező és három szabadon választott verset. A kötelező versek címe:

IX-X. osztály: A HOSSZÚ HÁRSFA-SOR
DALOK A SZÜRETRŐL

XI-XII. osztály: VALAKI ÚTRAVÁLT BELŐLÜNK
A KÖNNYEK ASSZONYA

A kétfordulós verseny első szakaszában a kötelező versekből a zsűri jelöli ki azt, amelyiket a versenyzőnek el kell mondania. A második fordulóban kerül sor a szabadon választott versek elmondására.
Jelentkezési határidő: 2011. november 4.
Jelentkezni az alábbi címen lehet:
e-mail: litadyendre@yahoo.com
Levélcím: 410001 Oradea, Str. Moscovei Nr. 1
Tel/Fax: 00-40-259-431.787

A résztvevőknek szállást és étkezést biztosítunk. Az utazási költségeket nem térítjük.
A versenyre jelentkezőknek részletes programot küldünk.
JELENTKEZÉSI LAPAZ ISKOLA NEVE :_____________________________________________

AZ ISKOLA PONTOS CÍME: _____________________________________

E-MAIL CÍME: _________________________________________________

TELEFONSZÁMA: ______________________________________________

A TANULÓ NEVE:
1) IX-X OSZTÁLY: _______________________________________________

A SZABADON VÁLASZTOTT VERSEK CÍME:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________

2) XI-XII OSZTÁLY: _____________________________________________

A SZABADON VÁLASZTOTT VERSEK CÍME:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________

KÍSÉRŐ TANÁR NEVE: _________________________________________
e-mail címe:_______________________________________
telefonszáma:______________________________________
FELKÉSZÍTŐ TANÁR NEVE:_____________________________________
e-mail címe: ______________________________________
telefonszáma:_____________________________________
KÉRNEK – E SZÁLLÁST? _______________________________________

SZÁMÍTHATUNK-E JELENLÉTÜKRE
A RENDEZVÉNY VÉGÉIG ? _____________________________________


Kötelező versek:

ADY ENDRE

A HOSSZÚ HÁRSFA-SOREmőd Tamásnak küldöm.
Poros a hosszú hársfa-sor,
Holdfényes a püspöki udvar,
Simulnak a városi párok,
Vasúthoz futnak a kocsik.
Egyszer eljöttünk a vasúttal
S szállásozó csapatja járt
Előttem ifju fellegeknek.
Akkor a hársak épp szerettek
S eső után szerelem-szag volt.
A Hold csak később bújt elő,
Nagyon szép és titkos volt akkor
E városban a szerelem.
Lelkem fiúk, jösztök velem
Régi, poros hársak alája:
Régi ember mindig megáldja
A régi, boldog sátrakat
És a világ nem változott.
Cukorra légy, hárson virág
És lesz vasúttal érkező
És csók is lesz, aki várja
És lehettem valamikor
Ölelések, hársak királya
És mintha csak tegnapelőtt.
Poros a hosszu hársfa-sor,
Holdfényes a püspöki udvar,
Simulnak a városi párok,
Vasúthoz futnak a kocsik.
Nagyvárad

---------------

ADY ENDRE

A KÖNNYEK ASSZONYABús arcát érzem szívemen
A könnyek asszonyának,
Rózsás, remegő ujjai
Most a szivembe vájnak.
Érzem az illatát is ám
A rózsás, gyilkos ujjnak
S véres szivemre szomorún
A könnyek hullnak, hullnak.
Az ajka itt mar édesen,
A haja ide lebben,
Az egész asszony itt pusztít,
Itt, itt: az én szivemben.
Bosszút itt áll az életért,
Aknát itt ás a multnak.
Véres szivemre szomorún
A könnyek hullnak, hullnak.
Nagy az én bűnöm. Vesszen is,
Kire a végzet mérte,
Hogy a könnyek szfinksz-asszonyát
Megérezze, megértse.
Maradjon szent talánynak Ő,
Maradjon mindig újnak.
Véres szivemre szomorún
A könnyek hullnak, hullnak.

---------------Ady Endre

Dalok a szüretrőlA bihari hegyekről
Komor dalt írtam egyszer,
Áhítatos, komor dalt,
Volt benne szentség, kegyszer,
Egész újtestamentum
Bent lüktetett a dalba...
A bihari hegyekről
De másként zeng a dal ma!...

A bihari hegyekről
S a váradi hegyekről
Leszedik a csillagot
Most a magas egekről.
Egész ótestamentum
Feltámad mindig őszre,
Tudniillik az a rész,
Melynek Noé a hőse...
II.
Sokat ígért a kora mustra,
Készül is ám a tor a mustra.
Ha Ön a mustot szereti,
Hát kortyolhat most eleget,
De nemcsak vendéglőben sürget
Akkor majd tányért, meleget...
III.
A szüret lélek-emelő ügy,
A szüret kedves, szép dolog,
De legfőképp maga a lényeg,
Mely körül a szüret forog,
Több rendbeli Fausztot szült már
Az újabb és a régi kor:
Valamennyinek bölcsessége
Gretchen kisasszony volt s a ─ bor...
IV.
Cigány népe víg Tháliának
Ma majd mind egyig szüretelt,
Feltehető tehát ma ismét,
Hogy minden próba szünetelt.
Ámde azért, mert szüreteltek,
A helyzet nem túl fekete,
Meglátják, az előadásnak
Milyen gyors lesz a menete!...


-------------

ADY ENDRE

VALAKI ÚTRAVÁLT BELŐLÜNKSchöpflin Aladárnak küldöm.
Unatkozók s halálra-untak,
Bolondosan furcsák vagyunk,
Fájdalmasak és búcsuzók
S milyen furcsán nézzük magunkat
S milyen furcsán néznek most minket.
Csalódás-kő ránk nem zuhant
S mégis sujtódottan, szédülten,
Sustorgó ázott-fák a tűzben,
Panasszal égünk, lángtalan.
Mint elárvult pipere-asztal,
Mint falnak forditott tükör,
Olyan a lelkünk, kér, marasztal
Valakit, ki már nincs velünk,
Ki után ájult búval nézünk.
Egy régi, kényes, édes dámát,
Kegyetlen szépet siratunk,
Bennünksarjadtat: asszony-részünk.
Valakit, kiért hiúk voltunk,
Apródok s cifra dalnokok
S kit udvarunkban udvaroltunk.
Ingunk s mint rossz tornyok, bedőlünk,
Nagy termeink üresen kongnak,
Kölykösen úszók szemeink:
Valaki útravált belőlünk
S nem veszi észre senki más,
Milyen magános férfi-porta
Lett a szemünk, lett a szivünk,
Szemünknek és szivünknek sorsa,
Mert asszony-részünk elhagyott.
Nem tudjuk szeretni magunkat
És nem hisszük el, hogy szeretnek,
Ákombákomos szépeket
Idegen, váró embereknek
A régi tussal nem irunk,
Mert mi csak magunknak bókoltunk,
Asszony-énünkért, szertelen,
Érte voltunk jók, ha jók voltunk
És kacérok és hűtlenek
És most sírva megözvegyedtünk.
Ezer óh, jaj, baj, ejnye, nyűg
Siránkozik pityergő szánkon
S omladozó, árva szivünk
Ezer fájást talál, hogy fájjon
S ezeregy fájás fáj nekünk.
Kopott az arcunk, kopott minden,
Kopott a világ s a szivünk
S minden világ a szemeinkben:
Mi hírért, sikerért szalasszon,
Ösztönzőnk, igazi valónk,
Kiszakadt belőlünk, az asszony.

1 megjegyzés:

  1. A verseny példaértékű ,és méltó Ady emlékéhez .
    Kár hogy mi még csak általános iskola vagyunk .
    Örömteli munkát és sok sikert kívánunk ,
    Sándor Éva magyartanár

    VálaszTörlés